komigång

Gågging

Tillsammans med skidåkning är löpning den träningsform som döpte mig till träningsfantast för nästan 30 år…