film

stående coreövningar

FILM: 4 stående coreövningar

Föredrar du stående coreövningar framför liggande? Av rent praktisk skäl, ifall du kör dina coreövningar…

superbra coreövningar

FILM: 3 superbra coreövningar

Fredag bästa du! Och den här veckan är det inte jag själv som filmat och…